Het team

Het team

Bij het bureau van de gemeentelijke ombudsman werken ongeveer 20 mensen, die de verschillende taken van het bureau uitvoeren.

De medewerkers die aan de telefoon of via de post en de mail uw vragen ontvangen zijn voor u het eerste aanspreekpunt. Met de informatie die zij van u krijgen kunnen zij in de meeste gevallen direct al zien hoe u het beste verder geholpen kunt worden. Vaak is het opnemen van contact met de gemeente al voldoende. Als dat beter is verwijzen zij u door naar andere instanties. Of zij bemiddelen of doen eerste onderzoek om uw klacht te helpen oplossen.

Als uw klacht verder onderzoek vereist, komen de onderzoekers van de backoffice in actie. Om uw klacht goed te kunnen onderzoeken kunnen zij inzage nemen in gemeentelijke dossiers, getuigen horen en ter plekke gaan kijken. Ook deze medewerkers willen uw klacht overigens bij voorkeur in goed overleg met u en de de gemeente oplossen. Lukt dat niet of is vooraf al duidelijk dat overleg geen oplossing kan leveren? Dan de ombudsman onderzoek doen en zal hij een schriftelijk oordeel geven over uw klacht, vaak met aanbevelingen aan de gemeentelijke.

Mandaatregeling klachtbehandeling
De ombudsman ontvangt jaarlijks ongeveer 1.500 klachten en daarnaast duizenden vragen. Om de klachtbehandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft de ombudsman bepaald dat sommige medewerker bepaalde beslissingen zelfstandig mogen nemen en de bijbehorende brieven mogen ondertekenen. In de Mandaatregeling klachtbehandeling gemeentelijke ombudsman staan deze situaties en brieven vermeld.

Hier vindt u de Mandaatregeling klachtbehandeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling
De medewerkers van de ombudsman zetten zich in om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Bent u toch niet tevreden, bijvoorbeeld omdat u te lang op antwoord moet wachten, of omdat u vindt dat u niet netjes te woord bent gestaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.

Hier vindt u de Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman.